Badrumsbesiktning

Arsenalen Besiktning AB utför badrumsbesiktningar i Stor Stockholm. Besiktningsmannen är certifierade av RISE och är Byggingenjörer som har genomgått BKR:s utbildning för besiktningsmän.

Slutbesiktning

Pris från 3.900 kr inkl. moms

Vad ingår i en slutbesiktning?

  • Genomgång av kontraktshandlingar exempel offert och kontrakt.
  • Genomgång av entreprenörens dokumentation, exempel egenkontroller och intyg.
  • Okulär besiktning av badrummet där det kontrolleras att arbetet är fackmässigt utfört enligt gällande branschregler: BBV21:1, BKR, Säker vatten 2021:1, GVK2021:1 och MVK.
  • Skriva utlåtande över slutbesiktningen. Ett Besiktningsprotokoll.

Besiktning av vatten och avloppsrör innan inbyggnad:

Pris från 2.900 kr inkl. moms

Besiktning av vatten och avloppsrör innan inbyggnad. Under besiktningen kontrolleras att vatten och avloppsrören är utfört enligt säker vatten och materialtillverkarnas anvisningar.

 

Besiktning av tätskikt innan plattsättning:

Pris från 2.900 kronor inkl. moms.

Besiktning av badrummets tätskikt utförs när arbetet med tätskiktet är färdigt innan plattsättningen påbörjas. Under besiktningen kontrolleras att tätskiktet är utfört enligt branschreglerna och tätskiktstillverkarens anvisningar.

 

Trestegsbesiktning

Pris från 9.000 kr
I en trestegsbesiktning ingår alla ovanstående besiktningar.  Även besiktning av vatten och avloppsrör innan de byggs in.

Vi besiktigar ert badrum och våtrum.

Kontakta oss:

Telefon: 070- 520 60 10

E-post: info@arsenalenbesiktning.se

KONTAKT

08-660 62 18
070-520 60 10
info@arsenalenbesiktning.se
Box 35, 129 21 Hägersten