Badrumsbesiktning

Vi utför badrumsbesiktningar i Stor Stockholm och vi som utför badrumsbesiktningarna är certifierade av SP och är byggingenjörer som har genomgått BKR:s utbildning för besiktningsmän.

Vad ingår i en slutbesiktning?

  • Genomgång av kontraktshandlingar exempel offert och kontrakt.
  • Genomgång av entreprenörens dokumentation, exempel egenkontroller och intyg.
  • Okulär besiktning av badrummet där vi kontrollerar att arbetet är fackmässigt enligt gällande branschregler bl.a. BKR och Säker vatten.
  • Skriva utlåtande över slutbesiktningen. Ett Besiktningsprotokoll.

Slutbesiktning

Pris från 4.500 kr inkl. moms

Besiktning av tätskikt innan plattsättning:

Pris från 3.500 kronor inkl. moms
Besiktning av badrummets tätskikt utförs när arbetet med tätskiktet är färdigt innan plattsättningen påbörjas. Under besiktningen kontrolleras att tätskiktet är utfört enligt branschreglerna och tätskiktstillverkarens anvisningar.

Trestegsbesiktning

Pris från 10.500 kr
I en trestegsbesiktning ingår ovanstående besiktningar och även besiktning av vatten och avloppsrör innan de byggs in.

 

Vi besiktigar ert badrum/våtrum!

Kontakta oss:

Telefon: 070-520 60 10
E-post: info@arsenalenprojekt.se

KONTAKT

070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten