Byggbesiktning

Arsenalen Besiktning AB har lång erfarenhet av att utföra entreprenadbesiktningar. Vi utför besiktningar enligt standardavtalen ABT06, AB04, ABS09 och konsumenttjänstlagen.

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att arbetena är fackmässigt utförda i entreprenaden enligt kontraktshandlingarna och branschreglerna AMA, BBV, Säker vatten, GVK mm.
Vi utför förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning.
Våra kunder är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi besiktigar renoveringar och nyproduktioner av bland annat bostäder, kontor, lokaler, kök och badrum.

Anlitar du en besiktningsman från Arsenalen Besiktning AB får du en certifierad entreprenadbesiktningsman som är medlem i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktningsmän.

Kontakta oss för en besikting

Telefon: 08-660 62 18

Ange vad det är för typ av besiktningsuppdrag, adressuppgift och när ungefär i tiden du vill ha din besiktning.

KONTAKT

070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten